Chính sách bảo mật này nhằm giúp Quý khách hiểu về cách website thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi Quý khách đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi, hoặc khi Quý khách mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ chúng tôi.

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, sử dụng website www.windfinpet.com Quý khách đồng ý thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu Quý khách không đồng ý với Chính Sách này, Quý khách dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào.

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân

 • khi cần thiết và chỉ khi liên quan đến việc Quý khách sử dụng website của chúng tôi 
 • khi cần xác nhận đơn hàng hoặc thông báo thông tin liên quan đến đơn hàng của Quý khách
 • khi cần trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin Quý khách yêu cầu.
 • khi có những chương trình khuyến mãi, giảm giá 
 • khi có những thay đổi về giá, chính sách, hoặc cập thông tin liên quan đến quyền lợi, tài khoản, hoặc đơn hàng của Quý khách

b) Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Quý khách khi:

 • Quý khách trực tiếp cung cấp cho chúng tôi.

Đó là các thông tin cá nhân Quý khách cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên website của chúng tôi bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ đăng nhập và câu hỏi/trả lời an ninh.

 • Quý khách tương tác với chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi Quý khách tương tác trên website này.

 • Từ những nguồn hợp pháp khác.

Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

c) Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống bán hàng và Website của chúng tôi.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
 • Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website của chúng tôi và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

Mọi thông tin Quý khách vui lòng gọi cho hotline 0789 720 027 hoặc email cho chúng tôi về địa chỉ windfinpet@gmail.com

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

Mọi thông tin Quý khách vui lòng gọi cho hotline 0789 720 027 hoặc email cho chúng tôi về địa chị windfinpet@gmail.com

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

• Tìm kiếm / Search
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)